Bee deals

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening.
 
Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The Greenery, Willem & Drees, aangesloten groente- en fruittelers, Brabant Water, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas, Rijnland en Rivierenland, de Triodos Foundation en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Panamerican & Kieft Seed en Van Dijke Zaden sponsoren Bee Deals met bijenmengsels, biologische bloembollen worden gesponsord door Christall i.s.m.de BDImkers. Biobest sponsort met de Flying Docters veldproef.
 
De aanpak van het initatief is bijvriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering op te nemen, via verrassende afspraken tussen partners in de ketens. Het instrument daarvoor is de Bee Deal: een afspraak tussen partijen die met elkaar in de voedings-, water- en overheidsketens zitten.
 
Zo'n Bee Deal kan gaan over:

  • het inzaaien van voedselrijke bloemenranden of bloeiende daken
  • het plaatsen van bijenhotels
  • het voorlichting geven aan consumenten over hoe zij thuis iets voor de bijen kunnen doen
  • telers vragen zo min mogelijk schadelijke middelen in te zetten

 

Twitter RSS